Усі новини

Здоров’я планети – здоров’я людей: глобальний підхід до екологічних проблем

Антропогенна  діяльність на планеті створює  екологічні  проблеми, що  у свою чергу  спричинює ризик для здоров’я людей та довкілля.

Однією із найбільших екологічних проблем є забруднення атмосферного повітря викидами промисловості, сільського господарства, транспорту, різноманітними відходами тощо. Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я доводять, що від 4,2 до 7 мільйонів людей у ​​всьому світі щороку помирають через забруднене повітря і що 8 із 10 людей дихають повітрям, яке містить високий рівень забруднюючих речовин.

Забруднене атмосферне повітря може впливати на рівень серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, інсульт), респіраторні захворювання (інфекції нижніх дихальних шляхів, хронічна обструктивна хвороба легень), рак трахеї, бронхів і легень, а також цукровий діабет II типу. Люди, які живуть у містах із високою концентрацією забруднення, мають більш як удвічі вищий ризик розвитку інсульту чи хронічного обструктивного захворювання легень, ніж ті, які живуть у сільській місцевості, в умовах, де забруднення атмосферного повітря мінімальне.

Діяльність людини щодо перетворення природних середовищ у сільськогосподарські угіддя супроводжуються забрудненням земної поверхні хімічними речовинами та різноманітними за складом відходами. Сільське господарство має значний вплив на навколишнє середовище, зокрема внаслідок розкладання гною, спалення біомаси та викидів парникових газів  (метану, меркаптану тощо) зумовлений «парниковий ефект». Вирощування тварин, птиці погіршує якість атмосферного повітря, ґрунтів, води поверхневих водойм і підземних вод.

За даними ВООЗ до 80% інфекційних і неінфекційних захворювань пов’язані з вживанням недоброякісної питної води, 20-35% випадків захворювань на рак, а онкологічна патологія товстого кишечника, сечового міхура виключно пов’язана із вживанням недоброякісної питної води.

Перевищення показників жорсткості в питній воді може сприяти розвитку дерматитів, погіршувати перебіг сечокам’яної та жовчнокам’яної  хвороби, створює додаткове навантаження  на серцево-судинну систему. Надлишок марганцю в питній воді пригнічує функцію щитовидної залози. Вживання води з підвищеним вмістом нітратів збільшує ризик появи онкологічних захворювань.

Важливим фактором забруднення навколишнього середовища є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, використання  різноманітних добрив, пестицидів, гербіцидів тощо, широке впровадження  генно-модифікованих організмів, трансгенних білків, що  порушує природні цикли поживних і мінеральних біогеохімічних речовин, створює ризики для здоров’я людей та  навколишнього середовища.

Так, потрапляння пестицидів у організм людини викликає утруднення дихання, ураження центральної нервової системи, сильний головний біль, розлади шлунку, підвищення температури та навіть настання коми, супроводжується зниженням маси тіла, слуху, розвитком катаракти, алергічних реакцій тощо. Наслідками вживання людиною ГМ-продуктів можуть бути алергічні захворювання, порушення обміну речовин, поява стійкості мікрофлори людини до антибіотиків, віддалений канцерогенний, тератогенний та мутагенний ефекти.

Слід зазначити, що  у світі щороку утворюється понад 8 мільйонів тонн відходів пластику. Згідно з останніми дослідженнями, ця цифра може бути ще більшою – до 14 мільйонів тонн на рік. Під впливом зовнішніх факторів пластик розкладається на мікропластик, який вже забруднив всю планету. Встановлено, що мікропластик містить хімічні речовини, які можуть порушити природне вивільнення гормонів в організмі, збільшує ризик репродуктивних розладів та деяких видів раку. Мікропластик також може переносити токсини на своїй поверхні, наприклад, важкі метали, які мають значний негативний вплив на здоров’я людини.

Загалом, на сьогодні перед людством стоїть безліч викликів. Першопричиною більшості екологічних проблем є антропогенна діяльність, що призводить до змін в екосистемах та як наслідок має негативний вплив на здоров’я всього населення планети. Щасливе  майбутнє людства залежить виключно від того, наскільки кожна людина може посприяти розв’язанню перелічених екологічних проблем, збереженню свого здоров’я та здоров’я всіх людей.

Знайти